Контакти

grigor.vt@gmail.com - Григор Караиванов
karrtalov@abv.bg - Георги Карталов

На тези адреси може да ни пишете ако имате въпроси или се нуждаете от повече информация.