Заявки

Можете да дадете своите заявки на www.bgof.org


Желаещите да получат документ-фактура, да преведат парите по банков път предварително.

Сметка на клуба за извършване на плащания:
ACCOUNT OWNER: Trapezitca 1954
BANK: ProCredit Bank 
BANK OFFICE: Veliko Tarnovo 
IBAN: BG14PRCB92301012642312 
BIC: PRCB9230